بروکر اینوسلو (Inveslo)

ثبت نام بروکر

AlikhaniFX

اینستاگرام

Alikhanifxbot

روبات تلگرام

تحلیل ها

تحلیل USDCHF

در جفت ارز دلار فرانک قیمت پس از شکست یک حمایت مهم که با رنگ قرمز مشخص شده دوباره در حال برگشت به همان محدوده

مشاهده پست